Lokalnie

Atrakcje w okolicy

Linia kolejowa ze Złotowa do Wałcza przez Wegierce,
Płytnice wybudowana została w 1914 roku a została
rozebrana po działaniach wojennych w 1945 roku przez
Rosjan. Na trasie nie istniejacej linii kolejowej pozostało
wiele ciekawych obiektów takich jak mosty, wiadukty,
słupki kilometrowe i inne elementy.

Pozostała infrastruktura po
nieistniejacej linii kolejowej Złotów – Wałcz

Wiadukt kolejowy na rzece Piława w Zabrodziu

Płytnica – Most kolejowy nad Gwda


Dwuprzesłowy kolejowy most nad Gwda na nieczynnej linii
kolejowej Wałcz – Złotów, którego zachodni przyczółek
został wysadzony w 1945 roku przez wycofujace sie wojska
niemieckie. 53°17’49″N 16°47’47″E

Kamień Papieski nad jeziorem Krępsko Średnie

 Kamień upamiętniający pobyt Kardynała Karola Wojtyły na spływie kajakowym w 1978 r.
Pomnik znajduje się nad stromym brzegiem jeziora Krępsko Średnie, między drzewami przy charakterystycznie pochylonej sośnie, ok. 800 m na wschód od pola biwakowego. Najłatwiej  dotrzeć tutaj pieszo od strony leśniczówki i pola biwakowego Wrzosy. Na leśnych ścieżkach znajdują się drogowskazy „Kamień Papieski”, które pomogą wybrać właściwy kierunek.

Zdbice

Skansen bojowy 1 Armii Wojska Polskiego upamiętniający walki tej formacji na Wale Pomorskim

W lutym 1945 w okolicach Zdbic toczyły się najcięższe walki o przełamanie umocnień Wału Pomorskiego. Brała w nich udział 1 Armia Wojska Polskiego. To tutaj znajdowało się kilkanaście żelbetowych schronów bojowych obsadzonych przez wojska niemieckie. Uzupełniała je mozaika rowów przeciwczołgowych i strzeleckich, kanałów zalanych wodą, zapór i pól minowych. O same Zdbice stoczono najkrwawszy bój w dniach 3-4 lutego 1945, w trakcie którego zginęło 58 polskich żołnierzy 

Most kolejowy nad Rurzycą i ścianka wspinaczkowa

Most kolejowy który jest wykorzystywany przez wspinaczy do ćwiczeń. Ścianka się rozwija i posiada kilka oznaczonych tras.